Jakie są najbardziej popularne style grawerowania w drewnie?





Najpopularniejsze style grawerowania w drewnie to: 1. Grawerowanie wypukłe - polega na wycięciu wzoru w drewnie, który wystaje ponad powierzchnię. 2. Grawerowanie wklęsłe - jest odwrotnością grawerowania wypukłego, tutaj wzór jest wcięty w drewnie. 3. Grawerowanie laserowe - wykorzystuje promień laserowy do precyzyjnego wypalania wzorów na drewnie. 4. Grawerowanie ręczne - polega na ręcznym wykonywaniu wzorów za pomocą narzędzi grawerskich. 5. Grawerowanie techniką pirografii - wykorzystuje gorący stylus do wypalania wzorów na drewnie. Nasadza się na różnych stylach i technikach, które można łączyć ze sobą, aby uzyskać interesujące efekty grawerowania w drewnie.




Sitemap